Kaunis Iron får fortsätta sin verksamhet

Foto: Kaunis Iron

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Kaunis Iron får fortsätta sin gruvverksamhet i Pajala. Kravet på att helt återkalla tillståndet som Naturvårdsverket ställt nekas av domstolen. Domstolen begränsar dock tillståndet för gruvbolagets årliga produktion kraftigt, från 20 till 7 miljoner ton järnmalm "till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd”, rapporterar SVT Norrbotten.

– Det här är en viktig dom för hela den svenska industrin, att beviljade tillstånd gäller, konstaterar Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron, i ett pressmeddelande.

– Vi har redan en stor osäkerhet i processerna för nya tillstånd, om dessutom nu gällande tillstånd kan rivas upp skapar vi en fullständigt osäker tillvaro där tillväxtskapande investeringar blir snudd på omöjliga. För Sveriges framtid som industriellt ledande i vår sektor vore det givetvis inget mindre än en katastrof, säger Dagertun och tillägger:

– Domen visar att vi har haft rätt i sak. De skäl till miljöpåverkan Naturvårdsverket har lyft för att återkalla vårt tillstånd har alltså varit felaktiga. Det är givetvis en stor lättnad för oss, för våra anställda, leverantörer, kunder och samhället vi verkar i.