Nordic Iron Ore AB säkrar elförsörjningen till Blötberget

Foto: Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore, som planerar att återuppta järnmalmsproduktionen i Blötberget och Håksberg utanför Ludvika, har fått godkänt av Svenska Kraftnät att ta en ut effekt motsvarande upptill 20 MW.

Elförsörjningen ska gå till den framtida gruvverksamheten i Blötberget.

–Det är ett mycket välkommet besked att vi nu kan räkna med att få den elektricitet vi behöver för gruvsatsningen, särskilt som vi satsar på att bygga en miljövänlig elektrifierad gruva, säger bolagets vd Lennart Eliasson i ett pressmeddelande.

Under handläggningstiden av ärendet har Nordic Iron Ore låtit flytta den 50 kV-ledning som kraften kommer att tas från. Nästa steg blir att projektera och uppföra ett ställverk vid det blivande industriområdet.