Kopparkursen dras ned av recessionsoro

Foto: GretM45/Wikimedia Commons

Liksom flertalet industrimetaller har kopparpriset sjunkit denna månad och en oro för en global, ekonomisk recession bidrar starkt till nedgången. Det skriver nyhetskanalen RFI i en analys.

På tre månader har kopparpriset tappat 20 procent. Kopparpriset anses spegla tillståndet i världsekonomin i dess helhet, då koppar används i så vitt skilda sektorer. Ränteuppgångarna i USA och Europa väntas tynga tillväxten och är därför ogynnsam för efterfrågan.

Prisfallet påverkar dock inte produktionen, eftersom nedgången kompenseras av dollarns styrka. För kopparexporterande länder blir effekten därför begränsad: deras intäkter är i dollar och deras utgifter i lokal valuta, vilket gör att växelkursen är gynnsam för dem.

Gruvbolagen påverkas mer direkt eftersom de flesta av deras kostnader är i dollar. Deras vinst per ton minskar då. Men vid nuvarande kopparpriser, som fortfarande är mycket höga, "tjänar alla mycket pengar", säger en branschexpert till RFI.

Samtidigt finns en osäkerhetsmarginal i efterfrågekalkylerna – en okänd faktor av rang svävar över kopparpriset. Ingen vet nämligen hur stora Kinas kopparlager är och därför inte heller hur efterfrågan kommer att utveckla sig på medellång sikt.