Sanktioner mot Ryssland innebär råvaruboom i Australien

Foto: Calistemon/Wikimedia Commons

Ett land tjänar stora pengar på den globala energikrisen och sanktionerna mot ryska råvaror som kol och naturgas – Australien. Landet råvarusektor går på högvarv för andra året i rad och ökade intäkter från export av kol och naturgas kompenserar för bortfall för järnmalmsintäkter, meddelar landes departement för industri, vetenskap, energi och resurser.

Australien kommer att leverera metaller och energiråvaror för 419 miljarder australiska dollar, 3,5 procent mer än under föregående period och 13 procent mer än beräknat.

I en rapport från departementet framgår också att intäkterna från järnmalmsexport förväntas sjunka ytterligare - trots ökad optimism kring förbättrad efterfrågan i Kina. Men återhämtning av utbudet från Brasilien, liksom ökad produktion på andra håll, ger anledning att vänta sig fallande järnmalmspriser den närmaste tiden. Järnmalmens andel av Australiens mineralexport förväntas därför sjunka till en fjärdedel för nuvarande period från nästan en tredjedel under föregående period.