Mekanotjänst investerar i Järvsö

Foto: Trumpf

Mekanotjänst investerar i en ny stansmaskin till plåtavdelningen i Järvsö. Investeringen är ett första led i företagets planerade satsningar i tunnplåtsverksamheten med syfte att öka kapacitet, effektivitet och konkurrenskraft och därmed möjliggöra en ökad tillväxt vid Järvsö-enheten.

Investeringen i en Trumpf TruPunch 5000, senaste generationens stansmaskin från tyska tillverkaren Trumpf GmbH, kommer att möjliggöra en effektivare tillverkningsprocess genom moderna bearbetningsmetoder och ökad automation.

– Nya stansmaskinen kommer att minska bearbetningstiderna och genomloppstiderna, vilket i sin tur kommer öka kapaciteten i produktionen. Vi har flera nya kontrakt och en stark position inom tunnplåtsbearbetning idag, och vi bedömer att investeringen kommer att öka vår konkurrenskraft och därmed beläggning ytterligare, säger Jens Christensen, vd för Mekanotjänst, i ett pressmeddelande.

Ökad produktion inom stansning medför även ökat kapacitetsbehov inom kantpressning, svetsning och skärande bearbetning, vilka är områden som också ingår i den planerade helhetssatsningen och fler investeringar är att vänta.

– Detta är en av de största investeringarna i företagets historia sedan starten 1976. Det är glädjande att få vara en del av det här – investeringen kommer att göra Mekanotjänst till en marknadsledande aktör inom tunnplåtsbearbetning av små till medelstora serier, säger Jens Christensen vidare.

Maskinen installeras under sommaren och tas i drift i augusti 2018. Investeringen kommer att skapa förutsättningar för ökad kapacitet och upp till 15 nya arbetstillfällen i Järvsö.