Chalmersforskare bakom genombrott inom batteriteknik

Foto: Yen Strandqvist/Chalmers

Forskare från bland annat Chalmers meddelade nyligen att de nått ett genombrott när det gäller aluminiumbatteriets konstruktion, som de menar kommer att fördubbla dess energitäthet samtidigt som produktionen blir betydligt mer miljövänlig.

Forskare från Chalmers tekniska universitet och det nationella kemiiinstitutet i Slovenien undersökte de aktuella materialen som används i aluminiumjonbatterier, bland annat aluminiumanoder och grafitkatoder, och fann att användningen av grafit som katodmaterial ger otillräcklig energiinnehåll och ersatte det med antrakinon, som är ett organiskt, nanostrukturerat material som har ett högre energiinnehåll än ren grafit ensamt.

Möjligheterna till lägre produktionskostnader och miljöpåverkan "gör vårt system oerhört intressant för energibesparing i storskaliga solcellsanläggningar eller vindkraftverk", enligt Chalmers projektledare Patrik Johansson.

För närvarande är aluminiumjonbatterier fortfarande långt ifrån stadiet att de nått kommersiell produktion.  

Källa: Aluminium Insider