Svag återhämtning för kopparpriset

Priset på koppar tilldrar sig mycket uppmärksamhet då det anses vara en barometer för tillståndet i hela världsekonomin. Kopparpriset har återhämtat sig något de två senaste månaderna, drivet av ökad aktivitet i den kinesiska ekonomin som förbrukar omkring hälften av världsproduktionen av koppar. Kopparpriset har dock inte nått samma nivå som före Covid-19-pandemin.

Kopparpriset handlades 5500 dollar per ton häromdagen. I april steg kopparpriset med 4,8 procent och i maj med 3,6 procent.

Den kinesiska återhämtningen märks tydligast i byggsektorn, som står för 20 procent av efterfrågan på koppar, enligt nyhetsbyrån RFI. Sämre går det för den kinesiska exporten, påverkan som är av resten av världsekonomin, som beskrivs som ”paralyserad” av RFI.