2019 blev ett rekordår för svensk malmproduktion

Foto: Peter Åkerhammar/SGU

Svensk malmproduktion ökade 2019 till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent, visar siffror från SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik.

Malmproduktionen 2019 blev återigen den högsta någonsin med 86,5 miljoner ton, jämfört med den tidigare högsta noteringen från 2018 på 81,4 miljoner ton, en ökning med sex procent. Ökningen kommer främst från ökad produktion av järnmalm från Kaunisvaara i Pajala och ökad produktion av andra malmer än järnmalm från Aitik, Garpenberg och Zinkgruvan.

Guldproduktionen blev under 2019 åtta ton 2019, den näst högsta någonsin efter rekordåret 1933.

Av EU:s järnmalmsproduktion kommer 92 procent från Sverige. Sverige har också EU:s största bly- och zinkproduktionen och näst störst silverproduktion, och bland den högsta guld- och kopparproduktionen, framgår också av statistiken.

Prospekteringskostnaderna ökade 2019 med 22 procent till 955 miljoner kronor. Sedan 2016 har insatserna fördubblats. Antalet gällande undersökningstillstånd var 586, en minskning med 37. Två bearbetningskoncessioner beviljades under året, jämfört med fyra under 2018.

Omsättningen för gruvnäringen 2019 blev över 45 miljarder kronor exklusive metallverk, jämfört med tidigare omsättningsrekordet 40,6 miljarder från 2013.