Utvinning av ”gröna” metaller hotar den biologiska mångfalden

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

En studie ledd av forskare vid University of Queensland i Australien visar att naturskyddsområden, viktiga platser för biologisk mångfald och världens återstående vildmarksområden hotas av det växande trycket att bryta mineraler och metaller som behövs för omställningen till förnybara energikällor.

Enligt Laura Sonter, huvudförfattare till artikeln om studien som publicerats i Nature Communications, är förnybar energiproduktion mer materialintensiv än fossila bränslen och brytning av dessa mineraler skulle accelerera när fossila bränslen fasas ut. Vilket skulle sätta den biologiska mångfalden under ännu större press.

För att komma fram till denna slutsats kartlade forskarna världens gruvområden i en omfattande databas med över 62 000 gruvor - både innan drift och under drift samt efter nedläggning - med fokus på 40 olika mineraler.

Studien fann att gruvverksamhet kan komma att täcka 50 miljoner kvadratkilometer på jorden – vilket motsvarar 35 procent av jordens yta exklusive Antarktis – och att många av dessa platser sammanföll med platser som är kritiska för bevarande av biologisk mångfald.

Projekt med fokus på metaller för förnybar energi tenderade att i större utsträckning ligga i områden med överlappande skyddsområden och vildmark än sådana som är inriktade på andra metaller.

Forskarna menar att ämnet måste lyftas i internationella forum, till exempel inom ramen för diskussionerna om FN:s strategiska plan för biologisk mångfald efter 2020. De framhåller samtidigt att det behövs en akut strategisk planering för hur övergången till förnybar energi ska se ut.