Ny stor forskningssatsning vid LTU  

Bild: LTU

Luleå tekniska universitet har dragit igång en ny satsning, SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling, som tar fasta på att naturtillgångarna malm, skog och vatten är en förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

 I samarbete med Skogsindustrierna, Vattenfall Vattenkraft AB, LKAB, Lundin Mining, Boliden AB, Epirock, Sandvik, ABB och Svemin har Luleå tekniska universitet tagit fram en aktivitetsplan för forskningssatsningen som sker gränsöverskridande över vetenskapliga discipliner, branscher och naturresurser.

– Norra Sverige är en stor demoanläggning där vi med vår forskning på Luleå tekniska universitet visar omvärlden hur vi framgångsrikt kan ställa om naturresursbaserad basindustri mot FN:s globala hållbarhetsmål, samtidigt som vi stärker industrins konkurrenskraft och tar hänsyn till människor och miljö, säger Christina Wanhainen, vetenskaplig ledare för SUN.

För att klara klimatomställningen behövs även mer energikritiska metaller, enligt LTU. Det handlar bland annat om tellur, nickel, kobolt och litium till solceller, elbilar och batteritillverkning. Metallen neodym används exempelvis för att tillverka kraftfulla magneter till generatorer vindkraftverk.

Alla dessa värdefulla energikritiska metaller går att utvinna i Sverige i dag med stor hänsyn till miljön, men sådan utvinning bygger också på att det finns en social acceptans, resonerar LTU.

– Teknikutveckling handlar inte heller bara om teknik utan också om människors villkor. För att basindustrin ska lyckas ställa om mot fossilfri produktion och öka konkurrenskraften behövs ett stort antal välutbildade människor de närmaste tjugo åren – och för att locka hit dem måste vi satsa på attraktiva samhällen, säger Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och biträdande vetenskaplig ledare för SUN.