Kontroversiella mineralfyndigheter i Bottenviken väcker oro

Stenig strand vid ön Ohtakari i Bottenviken. Foto: Wikipedia Common, kredit: MiPe

Ett företag har fått grönt ljus att undersöka möjligheten att utvinna mineraler från Bottenvikens havsbotten, en utveckling som väcker starka reaktioner från miljöexperter.

Scandinavian Ocean Minerals (SOM) siktar på att utvinna mineralrika noduler, som innehåller järn, mangan och kobolt, från havsbotten för att stödja den gröna omställningen.

Peter Lindberg, vd för SOM, säger till tidningen Hufvudstadsbladet att företagets ambition att skörda 15 miljoner ton noduler under 15-20 år. Nodulerna, som har bildats över tusentals år, ligger i de översta 20 centimetrarna av bottensedimenten och är tänkta att sugas upp med en egenutvecklad miljövänlig teknik.

Selektiv urskiljning

Tekniken, som ännu bara testats i bassänger, syftar till att selektivt urskilja och suga upp nodulerna, samtidigt som man vidtar åtgärder mot eventuella sedimentplymer.

Trots företagets försäkringar om en låg påverkan på miljön, har utvinningen av noduler mött stark kritik från forskarsamhället. Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station på Hangö udd och gästprofessor vid Stockholms universitet, betecknar planerna som "helt förkastliga".

Han understryker Bottenvikens känsliga ekosystem och dess betydelse som kolsänka, och menar att områdets naturliga värden överstiger de potentiella mineralvinsterna.

Bristande kunskap

Internationellt pågår intensiva diskussioner om mineralutvinning från havsbotten, särskilt på djuphavsbotten på internationellt vatten. Många länder och internationella organisationer är ovilliga att tillåta sådan gruvdrift, med hänvisning till bristande kunskap och den stora risken att störa känsliga marina miljöer.

I Bottenviken, där nodulerna ligger på relativt grundare vatten, framhåller forskare att de grundläggande miljöproblemen kvarstår. Laura Kaikkonen, forskare vid Helsingfors universitet, varnar för att varje ingrepp kan ha drastiska effekter på havsbotten och dess ekosystem.

SOM:s projekt i Bottenviken står nu som en kritisk punkt i debatten om balansen mellan ekologiska värden och behovet av mineraler för den gröna omställningen.

Källa: Hufvudstadsbladet