Stort intresse för Teslas nya patent på litiumutvinning

Foto: Dnn87/Wikimedia Commons

Tesla Motors har sökt patent på ny metod för litiumutvinning från lermaterial som ska vara betydligt miljövänligare än dagens teknik. Metod har väckt stort intresse hos flera gruvföretag som vill samarbete med Tesla kring den, rapporterar flera medier.

Metoden utvinner litium från malm med hjälp av natriumklorid i stället för att använda gängse tekniker som syrautlakning.

Nuvarande metoder för litiumutvinning innebär stor miljöpåverkan, inte minst får flora och fauna stryka på foton då vegetation över stora områden måste avlägsnas.

Tesla planerar också att själva utvinna litium och har förvärvat stora landområden i Nevada för det ändamålet.

Teslas vd Elon Musk berättade nyligen om metoden.

– Vilket är det bästa sättet att ta malmen och utvinna litium och göra det på ett miljövänligt sätt? Vi har tittat på det från en fysikalisk princip, i stället för att göra som man alltid har gjort. Vi fann att man faktiskt kan använda bordsalt, natriumklorid, för att utvinna litium från malmen. Ingen har gjort detta förut, såvitt jag vet, sade Elon Musk, enligt sajten Mining-Technology.