Avancerad teknik ger kontroll på maskinparkens hälsa

Sensorer övervakar olja och automatsmörjning, kraftfullt verktyg för hela organisationen.

Orsaken till en stor mängd oplanerade stillestånd är gradvisa smörjmedelsrelaterade förlopp, som till slut förorsakar stillestånd. Dessa gradvisa förlopp är svåra att upptäcka med traditionella metoder och analog mätning. Konsekvensen blir att haveriet kommer som en överraskning.

Ny teknik gör det möjligt att få insyn i maskinernas inre liv, följa hälsotillståndet och tidigt ge besked om vilken insats som krävs för att undvika oväntade och kostsamma stillestånd.

Med insynen i maskinerna följer dessutom kostnadsbesparingar i form av ökad livslängd på både olja och maskinens komponenter. Miljövinster skördas när både energiförbrukning och farligt avfall reduceras.

Smörjgubbe i digital skepnad

Kontinuerlig tillförsel av smörjmedel är i sig en utmaning, men oljan måste inte bara tillföras och ha rätt kvalitet, utan kräver omvårdnad för att göra sitt jobb. Framför allt behöver smuts, vatten och oxidationer löpande filtreras bort, och det är här möjligheten öppnas att med digital övervakning skaffa sig insyn i maskinernas inre liv.

Sensorer och avancerad mjukvara som löpande övervakar smörjmedelsomloppet kan förutse och därmed undvika oplanerade stillestånd. Tekniken har förmåga att visa både gradvisa förlopp som utvecklas över månader och år, men även plötsliga händelser.

Det är som om gamla tiders ”smörjgubbe” med fettvagnen, som hade kontroll och känsla för, har återuppstått i digital skepnad, mer kapabel än någonsin.

Tusentals mätpunkter kan integreras i samma system som kostnadseffektivt övervakas dygnet runt. Informationen är enkel och tillgänglig för hela organisationen, som får signaler direkt i mobilen eller på datorn när något behöver åtgärdas för att förebygga problem.

Ekonomiska och miljömässiga vinster

Färre oplanerade stillestånd gör ofta i sig den största skillnaden, både i underhållsbudgeten och i form av minskat produktionsbortfall.

Färre oljebyten – ofta reducerat från årliga till decennievisa byten – och färre komponentbyten (lager, ventiler etcetera) innebär också stora besparingar av inköp, utöver insparad arbetstid.

Till detta kommer miljövinster. Minskad friktion leder till lägre energiförbrukning. Friska oljor och rätt smörjning sänker erfarenhetsmässigt energiförbrukning med hela 2 till 5%. Dessutom minskad mängd farligt avfall när oljans livslängd mångdubblas.

Miljökrav ger ökade utmaningar för periodvis stillastående utrustning

Även en olja i en stillastående anläggning utsätts för påfrestningar. Skiftande temperaturer och luftfuktighet skapar kondens. Nedbrytning av oljan sker gradvis och över långa perioder. Försämringen sker obemärkt, varför haveriet kommer som en överraskning. Nya miljökrav på oljornas nedbrytbarhet gör dem dessutom ännu känsligare för yttre miljö och ökar behovet av Övervakning.

Ett utmärkt exempel på sådan verksamhet är elproduktion med vattenkraft, där anläggningarna ofta har långa perioder av inaktivitet följt av intensiv produktion. Dessa växlingar innebär betydande påfrestningar för oljorna, som även under små temperaturförändringar drabbas av kondens över tid. Med hjälp av kontinuerlig övervakning kan tidiga varningssignaler upptäckas, och slitage som ger haveri undvikas. Avancerade sensorer och mjukvara som ger överblick och enkel statusinformation gör det möjligt att övervaka tusentals filteranläggningar samtidigt, oavsett om man befinner sig ute i fält eller på kontoret.

bild
Kondensvatten är en stor stressfaktor för olja i utrustning som periodvis är stillastående.Vattnet ackumuleras smygande över lång tid men haveriet kommer plötsligt.

Enkelhet i fokus

Användarvänlighet och enkelhet är viktiga komponenter i en stressad vardag. System som är besvärliga att använda skapar fler problem än de löser. Med användarens perspektiv och enkelhet i fokus gör avancerad sensorteknik och mjukvara det lätt att analysera och tolka informationen. Genom att integrera sensorer som löpande mäter oljornas hälsa blir det möjligt att effektivt skapa en helhetsbild av driftens förutsättningar och status i realtid.

Avancerad teknik ger styrning av insatserna

Sammanfattningsvis ger övervakning av automatsmörjning och filtrering av oljor en kraftfull möjlighet att förbättra produktionsenheters effektivitet, driftsäkerhet och hållbarhet. Genom att kombinera avancerad sensor och datorteknik möjliggörs proaktivt underhåll och optimerade rutiner. Företag kan uppnå betydande kostnadsbesparingar, förbättrad energieffektivitet, miljöfördelar och ökad produktion.

Fallbeskrivning - S:t Eriks Staffanstorp 2017 – 2024

54 miljoner skäl till övervakning och automatisering

bild
Närmast i bild underhållschef Leif Salmi i glatt samspråk med fabrikschef Daniel Rubin. Oljeprov och kombinerad genomgång av den senaste tidens värme och oxidationsprofil.

S:t Eriks grundades 1888 och är Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar, block och VA-system tillverkade i betong eller natursten

Leif Salmi och Daniel Rubin, underhålls resp. fabrikschef på St. Eriks i Staffanstorp beskriver en lyckad satsning på automatisering, filtrering och övervakning. Under de senaste uppmätta 24 månaderna har man fångat en mängd incidenter som utan övervakning garanterat hade lett till stillestånd. Vid en konservativ beräkning av insparade omkostnader landar siffran på 54 miljoner.

54 miljoner anledningar att utveckla automatisering och övervakning konstaterar de båda.

St. Eriks i Staffanstorp är förmodligen först i världen med att installera avancerade sensorer och mjukvara på ett så framsynt och övergripande sätt. Även andra produktionsanläggningar, bland annat inom livsmedel, arbetar som pionjärer i denna tekniska frontlinje

Underhållschef Leif Salmi är Initiativtagare på St. Eriks i Staffanstorp.

Leif Salmi: Jag tog beslutet att filtrera och automatisera fabriken 2017 och 2018 även att börja installera övervakningen. Underhållet låg alltid efter och återkommande plötsliga haverier var vardag, en ond cirkel som måste brytas. Med facit i hand är automatisering och övervakning en lyckad investering, numera en självklart integrerad del av vår verksamhet. Problem relaterade till smörjmedel och frekventa oljebyten är i stort sett borta och personalen har en helt ny medvetenhet.

Fabrikschef Daniel Rubin kom in något senare i processen men konstaterade snabbt att Leif Salmis initiativ var bra.

Daniel Rubin: Som huvudansvarig är driftsäkerhet mitt fokus och sedan våren 2021 har vi fångat 63 tillfällen vi vet hade orsakat stillestånd på minimum 2 dagar, om inte övervakningen hade fångat dem. Vi har eliminerat stora omkostnader. En försiktig beräkning pekar på minst 54 miljoner SEK för den analyserade perioden. St. Eriks driver ett systematiskt miljöarbete där bland annat smörjmedel är under luppen. Förr bytte vi olja en gång per år, idag har vi använt samma högkvalitativa olja i snart 6 år och den är som ny. Vi räknar med ytterligare 6 år innan vi behöver byta. Övervakningen håller koll på både automatsmörjning och filter. Oljan har alltid optimal rening, additiven blir inte sönderstressade. Oljan mår bra, maskinerna mår bra och jag är tryggare. Vi övervakar även smörjslangar till våra kritiska vibrationslager på 3600 Rpm. daniel.rubin@steriks.se

Jonas Rutgersson på CC Jensen Filter Sverige har deltagit i utvecklingen av sensortekniken från start. Jonas bidrag i projektet har bland annat varit användargränssnitt och läsbarhet, enkelhet ur ett användarperspektiv.

CC Jensen Filter grundades 1953 och är verksamma globalt, de har filtrerat oljor i 70 år.

Jonas Rutgersson: Den digitala sensorn fyller ett tomrum i marknaden och data är lätt att förstå. Tekniken har visat på konkreta besparingar och är kostnadseffektiv. Systemet gör en pedagogisk insats, trimmar organisationen och visualiserar maskinerna på ett bra sätt. Du ser att filtren arbetar och hur de fungerar. Det blir inga ”glapp” i filtreringen.

Inte heller missas övertryck som annars kan resultera i avstängda filter som blir stillastående över lång tid, ibland år. Teamet bakom lösningen, Durable Devices AB, kombinerar teori och praktik på ett tryggt sätt och har all kunskap från grunden. Beslutet att delta i utvecklingen var enkelt och vi utvecklar kunskap hela tiden. Det här är framtiden, helt klart en ny standard för underhåll. jonas@ccjensen.se

Kontakt: info@dur.dev

bild
Hydraulikoljor byttes förr en gång per år, oljorna på bilden är 6 år. Analys estimerar ytterligare 6 års teknisk livslängd. H1oljor byttes för 3-5 ggr/ år, nu vartannat år.